Zásady zpracování osobních údajů

Zde Vám vysvětlíme, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jakým způsobem je chráníme a používáme, dále jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních dat a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit.  Všechny Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Vaše osobní údaje jsou poskytovány pouze pro webové stránky www.be52.eu, jenž jsou spravovány společností EFEGRAV s.r.o., se sídlem Charbulova 25, 618 00 Brno, CZ, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 101220, IČ: 06293646 (dále jako „EFEGRAV“). Vaše osobní údaje jsou poskytovány pouze pro výše uvedené webové stránky, nikoliv pro jiné, které můžete prostřednictvím odkazů navštívit.

1.    Správce vašich osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů je společnost EFEGRAV.

Korespondenční adresa: EFEGRAV s.r.o., Charbulova 25, 618 00 Brno, CZ

E-mail: be52@be52.info

2.    Jaké informace zpracováváme

Jako společnost EFEGRAV zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména pro uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webové stránky www.be52.cz. Jedná se především o následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum narození,
 • kontaktní údaje, kterými jsou především e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, dodací adresa,
 • fakturační údaje, kterými jsou především informace o a čísle bankovního účtu,
 • údaje o nákupech, které zahrnují především podrobnosti o nákupu a zpracování objednávek, záznamy o platbách, případných reklamacích, komunikaci v průběhu zpracování objednávek,
 • technické údaje, které zahrnují především podrobnosti o zařízeních, které používáte pro přístup k našemu webu, IP adresu nebo doménu, informace týkající se operačního systému a prostředí, a
 • údaje o preferencích, které zahrnují především informace o vašich nákupech, objednávkách, zpětné vazbě, kterou jste nám poskytli.

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás, a to když své osobní údaje zadáte na našem webu např. při vytvoření objednávky, nebo s námi komunikujete jakkoliv jinak. Některé údaje o Vás získáváme automaticky pomocí souborů cookies, serverových logů a dalších obdobných technologií.

 

3.    Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, aby bylo možno doručit Vámi objednané zboží, popř. Vás informovat o stavu Vaší objednávky, či prevence podvodného jednání. Dále se může jednat o následující účely:

 • zřízení uživatelského účtu nového,
 • komunikace s Vámi,
 • zlepšení kvality našich služeb a webových stránek,
 • personalizace obsahu našeho webu a online reklam,
 • zlepšování webových stránek, marketingu, či zvýšení spokojenosti zákazníků,
 • zasílání informacích o marketingových nabídkách,
 • administrativní účely související s plnění zákonných povinností (např. účetnictví, daně), či uplatňování našich práv.

4.    Co nás opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů, nás opravňuje splnění nejméně jedné podmínky čl. 6 GDPR.

Zejména se jedná o uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů nemůžeme plnit své smluvní a právní závazky, neboť bez nich nelze smlouvu platně uzavřít a provést nákup.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění svých právních povinností, především v souvislosti s daňovými a účetními právními předpisy.

Rovněž je zpracování Vašich osobních údajů v našem oprávněném zájmu, zejména z důvodu naší právní ochrany, přímého marketingu, či zajištění bezpečnosti webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě Vámi uděleného souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobní údajů máte právo odvolat. Odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění, ani není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

5.    Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Zejména se jedná o dobu, po kterou je možno uplatnit nárok plynoucí ze smlouvy u soudu a doba po kterou může být provedena finanční či jiná kontrola ze strany státních orgánů. Údaje zpracovávané pro marketingové a technické účely uchováváme po dobu 3 let od Vaší poslední objednávky.

6.    Komu můžeme poskytovat osobní údaje

Některé Vaše osobní údaje mohou být v nezbytné míře poskytnuty:

 • přepravním společnostem,
 • dodavatelům IT, hostingových a marketingových služeb, a
 • dalším subjektům, které nám poskytují služby v souvislosti s provozem webové stránky www.be52.cz

7.    Cookies

Naše webové stránky využívají tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení našich webových stránek. Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná.

Používané soubory cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Podle funkce pak následně členíme soubory cookies na konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů, remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení a analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud chcete zablokovat nebo vymažete všechny soubory cookies, může se stát, že bude snížená funkčnost našich stránek a některé části webu se nemusí zobrazovat správně.

8.    Způsob ochrany Vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoliv náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením, neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Přijatá opatření jsou pak pravidelně aktualizovaná.

9.    Práva, která máte v souvislosti s ochranou vašich osbobních údajů

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv, která Vám plynou z čl. 15-21 GDPR:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování viz čl. 22 GDPR.

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu výše uvedenou.

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového orgánu v případě porušení zákona o ochraně osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací o Úřadu naleznete na www.uoou.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. V případě, že by tyto změny měly mít významný dopad na Vaše soukromí, vhodným způsobem Vás na to upozorníme.

 

Datum poslední změny: 1. 10. 2022